PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19
Przyjęcia urodzinowe w sali BOOMKids

 

 1. W przyjęciu urodzinowym może uczestniczyć tylko zdrowe dziecko, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Przyjęcie urodzinowe prowadzone jest przez animatorkę, która składa pisemne oświadczenie o swoim stanie zdrowia.
 3. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
 4. Jeżeli w domu przebywa osoba zakażona/ osoba na kwarantannie – dziecko nie może uczestniczyć w przyjęciu.
 5. Zleceniodawca jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami gości.
 6. Rodzice/opiekunowie dzieci uczestniczących w przyjęciu powinni wyrazić zgodę na pomiar temperatury dziecka.
 7. Sprzęt w sali zabaw powinien być regularnie czyszczony i dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości nie wolno go używać.
 8. Sala powinna być regularnie wietrzona (po zakończonym przyjęciu przez 1,5h).
 9. Dzieci nie powinny przynosić z domu własnych zabawek. Zaleca się rozpakowywanie prezentów poza salą BOOMKids.
 10. Animatorki organizują zabawę w taki sposób, by w maksymalnym stopniu ograniczać, a wręcz uniemożliwiać stykanie się ze sobą uczestników przyjęcia.
 11. Opiekunowie powinni zachować między sobą dystans społeczny.
 12. Przed wejściem do sali każdy uczestnik powinien zdezynfekować ręce.
 13. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci – uczestników przyjęcia powinni zapoznać się z procedurami, a także potwierdzić ten fakt czytelnym podpisem na oświadczeniu (tworząc tym samy listę uczestników przyjęcia).